Brusinky Myšlenky pro zdraví Odkazy Legislativa

©2013  privátní stránky - ing. Libor Řádek. Všechny uváděné informace mají pouze informativní charakter. Nenahrazují lékařskou péči.

Doplněk stravy je potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.


Společnosti vyrábějící doplňky stravy mají notifikační povinnost, tj. před uvedením výrobku na trh mají povinnost podat oznámení na Ministerstvo zdravotnictví. Doplňky stravy jsou podskupinou potravin a musí tedy splňovat veškeré platné normy kladené na potraviny.


Dohled nad trhem s doplňky stravy je v České republice ale velmi rozpačitý. Notifikace doplňků stravy probíhají na Ministerstvu zdravotnictví, dozorovým orgánem je Státní zemědělská a potravinářská inspekce, internetové stránky kontrolují živnostenské úřady, televizní reklamy potom Rada o rozhlasovém a televizním vysílání (RRTV).


Dne 1.7.2007 vešlo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin. Nařízení se vztahuje na všechny druhy potravin včetně doplňků stravy. Používání zdravotních tvrzení podléhá schválení Evropskou komisí.


Zdravotní tvrzení se dle zmíněného Nařízení dělí na :


  1. Zdravotní tvrzení podle článku 13. Jedná se o tzv. funkční tvrzení (obecně známá tvrzení), která popisují nebo odkazují na :


  1. Zdravotní tvrzení podle článku 14. Jedná se o:


Od 14. 12. 2012 je použitelné Nařízení Komise (EU) č. 432/2012 ze dne 16. května 2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin (tedy i doplňků stravy).


Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vytvořil tedy pracovní skupinu, která v průběhu posledních několika let měla posoudit a poskytnout přehled o zdravotních tvrzení k potravinám.


Komise EU, v rámci tohoto hodnotícího procesu, obdržela od členských států zhruba 44 000 tvrzení. Nicméně pouze 222 tvrzení je na přijatém a aktuálně platném seznamu povolených tvrzení, tedy 87,5 % tvrzení bylo posouzeno s negativním výsledkem.


Uváděného přípravku z produkce výrobce VitaHarmony, s. r. o. se nařízení 432/2012 přímo týká. Výrobce byl tedy donucen na všech svých materiálech změnit veškeré svoje odborné texty. Může nadále používat pouze schválená zdravotní tvrzení. Evropský trh s doplňky stravy a funkčními potravinami je tímto značně paralyzovaný a až budoucnost ukáže, zda nově nastavená legislativa splní svůj účel zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele a usnadnění výběru kvalitní potraviny.


I dobrý úmysl je dobré umět realizovat dobře …